Forårs følelser / forårstræthed

Det danske forår er kendt for at være ustadig. Nogen dage har vi regn og blæst - sågar sne kan forekomme. Andre dage den skønneste varme forårssol.

 Kender du til forårs træthed? Jeg husker den sætning helt tilbage fra min barndom :)

Men det giver så god mening.

Forår er Kapha-sæsonen i et Ayurvedisk perspektiv.

Kapha i ubalance er ofte dovn, har meget tunghed i kroppen, tager nemt på i vægt har tendens til depression og bliver ofte stædig – Netop tunghed og træthed kan for nogen kendetegne vores tilstand i foråret.

 Kapha dosha dominere i foråret. Og med Kapha tendens til at holde fast i materielle ting lige så vel som gamle vaner er det oplagt at bruge lidt tid på sortering og oprydning. Igennem vinteren har vi bygget hule - vi har været inde i varmen, spist mere, sovet mere og brugt mere varmt tøj. Det er naturligt - vi har været i en slags hi. Men nu kommer de lyse og mere lette tider. Så en mental og materiel oprydning kan friske op og give nyt liv. Med andre ord det er tid til en god gammeldags forårsrengøring/oprydning af både hjem og hjerne J

 

Når vi mærker en ubalance må vi søge det modsatte – Her i foråret mærker vi som sagt måske træthed, tunghed og ugidelighed (hvis det er et ord?) Forsøg derfor at finde mere lethed i din hverdag. Letheden kan du netop finde ved oprydning og ved mere ”let” / hurtig motion, hvor pulsen kommer lidt op.

 

Ayurveda er bevidstheds arbejde så derfor ta dig tid til at mærke efter og undersøg hvordan du får din tunghed ud af kroppen og hovedet – der er så mange muligheder. Bare husk at søg det modsatte af tunghed nemlig lethed J